2018-07-04

W odcinku zwiastującym zmianę formuły (o technologiach i zainteresowaniach przy kawie) rozmawiamy o fotografii i tym, czym dla nas jest.

Zaczynając od doświadczeń Agi z nauki fotografii na uczelni, przechodzimy przez takie zagadnienia jak:

  • nasze osobiste podejście,
  • czy aparaty analogowe są lekiem na 5 tysięcy zdjęć z weekendu w Sopocie,
  • edukacja a samouctwo,
  • trauma ślubna,
  • lepszy kompakt w garści, niż lustrzanka na dachu,
  • Photoshop w służbie ludzi,
  • dlaczego trzeba być mądrym.

W rozmowie towarzyszy Rafał i Mikołaj.